?!DOCTYPE html> 门式屋架钢结?报价,施工) - 河南省黄河钢构有限公?/title> <meta name="Keywords" content="门式屋架钢结?> <meta name="Description" content="为你详细介绍门式屋架钢结构产品内?包括门式屋架钢结构的用途、型号、范围、图片等,在这里你可以得知所有门式屋架钢结构新闻以及*********市场门式屋架钢结构价?咨询电话:0373-8962000"> <link type="text/css" href="/template/hh66/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/hh66/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/hh66/lib/media-queries.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/hh66/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/hh66/js/foucsbox.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/hh66/js/DrawImage.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/hh66/js/dtlb.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/hh66/js/jquery.min.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="topNav"> <div class="topNavSe"> <a>河南省黄河钢构有限公司为您免费提?a href="/">大型钢结构制作安?/a>?a href="/supply/">钢结构工程一级资质证</a>?a href="/news/">钢结构制作安?/a>等相关信息发布和资讯,敬请关注! </a> <div class="search"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="请输入关键词搜索" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/hh66/images/search_button.jpg" class="search_button"> </Form> </div> </div> </div> <div class="topCen"> <div class="fl logo"><a href="http://www.55456a.com/" title="河南省黄河钢构有限公?><img src="/uploads/logo/20200606044716.png" alt="河南省黄河钢构有限公? /></a></div> <div class="fr topCenR"> <div class="tel clearfix"> <div class="fl mt5"><img src="/template/hh66/images/tel.jpg" alt="咨询热线"/></div> <h3 class="fl ml5"> <p class="fs14 font_w col_6">免费咨询热线</p> <p class="fs24 font_a col_d8 fb" style="line-height:26px;">13613906668</br> 0373-8962000</p> </h3> </div> </div> </div> <div class="menu font_w fs16 mt10"> <div class="wfixed"> <ul> <li><a href="http://www.55456a.com/" target=""><span>??/span></a></li> <li><a href="http://www.55456a.com/about/" target=""><span>走近我们</span></a></li> <li><a href="http://www.55456a.com/news/" target=""><span>新闻资讯</span></a></li> <li><a href="http://www.55456a.com/supply/" target=""><span>工程案例</span></a></li> <li><a href="http://www.55456a.com/about/about2.html" target=""><span>厂区展示</span></a></li> <li><a href="http://www.55456a.com/about/about3.html" target=""><span>企业资质</span></a></li> <li><a href="http://www.55456a.com/about/about4.html" target=""><span>工程业绩</span></a></li> <li><a href="http://www.55456a.com/about/about5.html" target=""><span>销售网?/span></a></li> <li><a href="http://www.55456a.com/about/about6.html" target=""><span>诚聘英才</span></a></li> <li><a href="http://www.55456a.com/contact/" target=""><span>联系我们</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="banner" id="flashs"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); picarr[1] = "/uploads/link/20200606034911.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20200608084415.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20200606034857.jpg"; for (i=1;i<=3;i++) { if(picarr[i]!="") { var j=i-1; document.write ('<div class="bgitem" style="background-image:url('+picarr[i]+');" id="flashbg'+ j + '"></div>'); }} </script> </div> <div class="main clearfix wfixed" style="width:1100px;"> <div class="fl insLeft font_w"> <div class="asidePro insAside mt30"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs26 font_w">产品中心</span> <p class="fs16 font_a">PRODUCT CENTER</p> </div> <dl class="fs14 tac mt15"> <ul> <li><a href="http://www.55456a.com/gjggc/" title="钢结构工?>钢结构工?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.55456a.com/wjgjggc/" title="网架钢结构工?>网架钢结构工?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.55456a.com/msgjggc/" title="门式钢结构工?>门式钢结构工?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.55456a.com/kjgjggc/" title="框架钢结构工?>框架钢结构工?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.55456a.com/mlggc/" title="无梁拱工?>无梁拱工?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.55456a.com/ffbwgc/" title="防腐保温工程">防腐保温工程</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.55456a.com/hgdysbgdaz/" title="化工石油设备管道安装">化工石油设备管道安装</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.55456a.com/xxjc/" title="工艺外管工程">工艺外管工程</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.55456a.com/zxczgc/" title="装卸车站工程">装卸车站工程</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.55456a.com/sbazgc/" title="设备安装工程">设备安装工程</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.55456a.com/qhzzgc/" title="气化装置工程">气化装置工程</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.55456a.com/goazgc/" title="罐区安装工程">罐区安装工程</a> <ul> </ul> </li> </ul> </dl> </div> <div class="lxwm"> <ul> <li>联系:黄经?/li> <li>手机: 13613906668</li> <li>电话: 0373-8962000</li> <li>网址: <a href="http://www.55456a.com" title="www.55456a.com" rel="nofollow">www.55456a.com</a></li> <li>地址: 长垣县浦北区防腐蚀及新材料园区内卫河路北段东侧</li> </ul> </div> </div> <div class="fr insRight" style="height:auto; width:800px"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">门式屋架钢结?/span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/msgjggc/">门式钢结构工?/a> > <a href="/supply/31.html">门式屋架钢结?/a></b> </div> <div class="proArtiTop mt15"> <div class="pro_left"> <div class="picimg_wj"><img src="/uploads/cp/20140930032932.jpg" width="400" alt="门式屋架钢结? onload="javascript:DrawImage(this,400,400,5,5)" height="400"/></div> </div> <div class="proct_bg1 font_w fs14" style="width:350px;"> <li> <span>产品名称?/span> <p> <h1 style="font-weight:bold;">门式屋架钢结?/h1> </p> </li> <li> <span>产品规格?/span> <p style="font-weight:bold;"></p> </li> <li> <span>产品厚度?/span> <p style="font-weight:bold;"></p> </li> <li> <span>产品标准?/span> <p style="font-weight:bold;"></p> </li> <li> <span>产品特点?/span> <p style="font-weight:bold;"></p> </li> </div> </div> <div class="clear" style="height:20px;"></div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <div class="con fs14"> <p><p class="p0" style="text-indent:21.0000pt;"> <p class="p0" style="text-indent:21.0000pt;"> <p class="p0" style="text-indent:21.0000pt;"> <a href="http://www.55456a.com/supply/31.html" target="_blank">门式屋架钢结?/a>是一种新的结构类型。在门式屋架钢结构中,它的是由钢板进行焊接而形成的。而且门式屋架钢结构粉建造周期较短,并可以随意的进行加工,因此在现代的建筑市场上被广泛的应用。此外在门式屋架钢结构进行制作的过程中有以下几点需要注意: </p> <p class="p0" style="text-indent:21.0000pt;"> 1<span>、在</span>门式屋架钢结构中,它的焊接工作量较大,因此可以通过工厂化的方式进行生产,并且在进行生产的过程中可以根据产品的长度进行分段的制作。此外在门式屋架钢结构中,同样也可以采用现场安装与阻焊的方式进行,这样工作量也较小,而且容易进行加工,运输也更方便? </p> <p class="p0" style="text-indent:21.0000pt;"> 2<span>、在</span>门式屋架钢结构中,如果是采用分段加工的方式,则应该在进行连接处的焊缝进行错开,并在每个构件两端的翼板与腹板之间保留一定的区域不进行焊接,这样可以确保在进行安装时,两个构件翼板之间焊缝的平滑过渡? </p> </p> <p class="p0" style="text-indent:21.0000pt;"> <span></span><span></span><span></span> </p> </p> <p class="p0" style="text-indent:21.0000pt;"> <span></span> </p></p> </div> <div class="proArtiNum mt10"> <p>上一条:<a href="/supply/32.html" title="钢承?>钢承?/a></p> <p>下一条:<a href="/supply/30.html" title="门式轻钢结构">门式轻钢结构</a></p> </div> <div class="tag">相关标签?a href='/key.aspx?k=%e9%97%a8%e5%bc%8f%e9%92%a2%e7%bb%93%e6%9e%84%e5%b7%a5%e7%a8%8b'>门式钢结构工?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e9%97%a8%e5%bc%8f%e5%b1%8b%e6%9e%b6%e9%92%a2%e7%bb%93%e6%9e%84%e9%80%a0%e4%bb%b7'>门式屋架钢结构造价</a>,<a href='/key.aspx?k=%e9%97%a8%e5%bc%8f%e5%b1%8b%e6%9e%b6%e9%92%a2%e7%bb%93%e6%9e%84%e6%96%bd%e5%b7%a5'>门式屋架钢结构施?/a>,</div> <div class="tag">来源?a href='http://www.55456a.com/supply/31.html'>http://www.55456a.com/supply/31.html</a> </div> <div class="tag">发布时间?014/9/30 0:00:00</div> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关新闻</span> </div> <div class="artiNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li><a href="http://www.55456a.com/news/315.html" title="门式钢结构工程中怎么确定合理的跨度?" rel="nofollow">门式钢结构工程中怎么确定合理的跨度?</a><span>2020-12-25</span></li> <li><a href="http://www.55456a.com/news/294.html" title="钢结构建筑中门式结构为何应用如此普遍? rel="nofollow">钢结构建筑中门式结构为何应用如此普遍?/a><span>2020-01-07</span></li> <li><a href="http://www.55456a.com/news/273.html" title="门式钢结构工程的特点主要表现在哪些方面?" rel="nofollow">门式钢结构工程的特点主要表现在哪些方面?</a><span>2019-06-18</span></li> <li><a href="http://www.55456a.com/news/268.html" title="门式钢结构工程的四大优势" rel="nofollow">门式钢结构工程的四大优势</a><span>2019-05-14</span></li> </ul> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关产品</span> </div> <div class="insPro clearfix tac pt10"> <div class="insProLi"> <h3><a href="http://www.55456a.com/supply/53.html" title="安徽门式钢结构工? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18039/201711291636122511803925617.jpg" width="300" height="280" alt="安徽门式钢结构工? /></a></h3> <p><a href="http://www.55456a.com/supply/53.html" title="安徽门式钢结构工? rel="nofollow">安徽门式钢结构工?/a></p> </div> <div class="insProLi"> <h3><a href="http://www.55456a.com/supply/44.html" title="门式钢结构工? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18039/201711171830111421803971126.jpg" width="300" height="280" alt="门式钢结构工? /></a></h3> <p><a href="http://www.55456a.com/supply/44.html" title="门式钢结构工? rel="nofollow">门式钢结构工?/a></p> </div> </div> </div> </div> <div class="ftNav"> <ul> <li><a href="/" title="首页">首页</a></li> <li><a href="/about/" title="走近我们">走近我们</a> </li> <li><a href="/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a> </li> <li><a href="/supply/" title="工程案例">工程案例</a></li> <li><a href="/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="foot font_w "> <div class="clearfix wfixed"> <div class="bottom fl"> <p>Copyright© www.55456a.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)Powered by <a title="企业系统" target="_blank">筑巢</a> <a href="/weibo/" target="_blank" >企业微博</a> <a href="/sitemap.xml" >XML</a> <a href="http://www.55456a.com/4g/" >手机网站</a> <a target="_blank"></a> </p> <p>:黄河钢构哪家好?供应订做多少钱?钢结构工程资?级怎么样?诚信公司以批发价格大量现货提供钢结构一级资质、钢结构制作安装、黄河钢构有限公司、网架钢结构制作等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制?/p> <div class="tb"> <div class="cnzz fl"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1253098646'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1253098646%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script><a href="https://#baidu.com/web/welcome/ico?s=5a353f4a6bad3c10840e2bcd8695c5f4" target="_blank" >统计</a></div> <div style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-08-14/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> </div> </div> <p>热门城市推广: <b class="ml15"> <a href="/shanxi.html" title="山西" target="_blank" >山西</a> <a href="/shandong.html" title="山东" target="_blank" >山东</a> <a href="/hena.html" title="河南" target="_blank" >河南</a> <a href="/hebei.html" title="河北" target="_blank" >河北</a> <a href="/anhui.html" title="安徽" target="_blank" >安徽</a></b></p> </div> <div class="ftEwm tac fr"> <img src="/template/hh66/images/ewm.png" width="100" height="100" /> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script src="/template/hh66/js/select.js"></script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?5a353f4a6bad3c10840e2bcd8695c5f4"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript" src="http://g.789001.net/public"></script> <script src="http://xunpan.tydcms.com/images/jquery-3.5.1.min.js" charset="UTF-8"></script> <script src="http://xunpan.tydcms.com/images/kefu.js" charset="UTF-8"></script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/hh66/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script> $(function(){ $(".asidePro dt a").each(function(){ if($(this).text()==$(".crumb b a").eq(2).text()){ $(".asidePro dt a").removeClass("cur"); $(this).addClass("cur"); } }); }) </script> <a href="http://www.55456a.com/">日本熟妇牲交视频,自拍偷自拍亚洲精品,八戒网站免费观看视频,亚洲国内自拍愉拍</a> <a href="http://www.55456a.com/n6163/art/server/35.html">վͼ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>